banner
file_8
banner2

Haryt

Degişli önümler

HEMMESI

CBD Vape

Kartrij

Pod wape enjamy

Garnituralar

Pyçak-10

Magnit gapagy we mum üçin LED yşyk çyrasy bilen Pluto pyçagy

Koprak oka
Pluto bar- 主 图

Gizlenen 510 Cartbox Pluto Bar 450mAh 0,5ml / 1.0ml / 2.0ml / 3.0ml Kartrij

Koprak oka
Procache-4

“Pluto” iň täze patent dizaýn prosesi 2ML 510 Aýna köpürjikli sapak kartrij batareýasy

Koprak oka
231654153738_.pic

510 ÜÇÜNJI KARTRIDGE BATERIYA MODY - PLUTO TBOX

Koprak oka
Gbox-Rainlemgoşar

Aýna jam we titanium dyrnagy DAB Rig aýna turbasy bilen gowy hilli Çap Nektar Kollektory we Bubbler 2in1

Koprak oka
221654153738_.pic

DISCREET MINI CBD KARTRIDGE BATERIYA MODY - PLUTO UBOX

Koprak oka
moci- 主 图 -5

2500 PUFFS DISPOSABLE VAPE PREFILLED POD DEVICE-PLUTO MOCI

Koprak oka
Gbox-Rainlemgoşar

GLASS BUBBLER BILEN 510 SÖ CBGI CBD KARTRIDGE BATERI --ASY - PLUTO GBOX

Koprak oka
Pluto bar- 主 图

Gizlenen 510 Cartbox Pluto Bar 450mAh 0,5ml / 1.0ml / 2.0ml / 3.0ml Kartrij

Koprak oka
Procache-4

“Pluto” iň täze patent dizaýn prosesi 2ML 510 Aýna köpürjikli sapak kartrij batareýasy

Koprak oka
231654153738_.pic

510 ÜÇÜNJI KARTRIDGE BATERIYA MODY - PLUTO TBOX

Koprak oka
221654153738_.pic

DISCREET MINI CBD KARTRIDGE BATERIYA MODY - PLUTO UBOX

Koprak oka
Gbox-Rainlemgoşar

GLASS BUBBLER BILEN 510 SÖ CBGI CBD KARTRIDGE BATERI --ASY - PLUTO GBOX

Koprak oka
510 sapak batareýa-1

510 ÜÇÜN 400 mAh CBD / THC SLIM OIL VAPE PEN BATERI +ASY + MIKRO USB ÇARGER - PLUTO

Koprak oka
211654153738_.pic

AWTODRAW 510 THC CARTRIDGE BATTERY VAPE - PLUTO MIBOX

Koprak oka
OMNIPEN4

CBD KARTRIDGE BATERIYA MOD-PLUTO OMNIPENI AISRATY ..

Koprak oka
mum atomizatory-2

GLASS DABBING ATOMIZER 510 SÖADGI - PLUTO WAX KARTRIDGE

Koprak oka
cbd kartrij-4

0.5ML / 1.0ML / 2.0ML DÜŞÜNJI GAZLAR IOT GOWY KERAMIK COIL 510 KARTRIDGE (GLASS MOUTHPIECE)

Koprak oka
CCELL4

CCELL 0.5ML / 1.0ML 510 GLASS DELTA 8 KARTRIDGE

Koprak oka
Gbox-Rainlemgoşar

Aýna jam we titanium dyrnagy DAB Rig aýna turbasy bilen gowy hilli Çap Nektar Kollektory we Bubbler 2in1

Koprak oka
moci- 主 图 -5

2500 PUFFS DISPOSABLE VAPE PREFILLED POD DEVICE-PLUTO MOCI

Koprak oka
GOOPEN

CBD VAPE 1ML / 2ML DISPOSABLE DELTA 8 NEBIT VAP ruçkasy - PLUTO GOOPEN

Koprak oka
Pyçak-10

Magnit gapagy we mum üçin LED yşyk çyrasy bilen Pluto pyçagy

Koprak oka
ösümlik ýylmaýjy-2

4 sany 40 / 50MM köp wezipeli sink garyndysy degirmen reňkli ýylmaýjy ysly ýylmaýjy ösümlik ýylmaýjy

Koprak oka

ODM / OEM

HYZMATDAŞLYK

ID dizaýnyny beriň

ID dizaýnyny beriň

3D modellemek

3D modellemek

Mysal üçin hakyky galyp açyň

Mysal üçin hakyky galyp açyň

Müşderi nusgasyny tassyklaň

Müşderi nusgasyny tassyklaň

Mysal üýtgediň

Mysal üýtgediň

Synag synagy

Synag synagy

Köpçülikleýin önümçilik

Köpçülikleýin önümçilik

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

“Shenzhen Pluto Technology Co., Ltd.”, Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän, bir gezek ulanylýan wape pod, konsentrat buglaýjy, gury ösümlik buglaýjy, patron we patron batareýalary ýaly üzüm önümlerini öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen öndüriji.we ş.m.

“Tastefogpluto” we “ptovop” markamyz, gözleg-agtaryş işimiziň güýçli güýjüne we köp ýyl bäri bug bugy pudagynda işleýän köp sanly in engineener bilen öndürilýär.Müşderilere ýokary hilli we tygşytly önümler hödürlemek üçin elmydama yhlas etdik.Zawodymyz önüm öndürilişini we hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik we synag maşynlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

“Pluto” diňe bir paýlaýjylar, lomaý satyjylar we satyjylar üçin däl, eýsem ahyrky sarp edijiler üçinem ýokary derejeli müşderi hyzmatlaryny hödürleýär, önümimizi satýan ýa-da ulanýanlar üçin iň oňat tejribe bolup biler diýip umyt edýäris.

“Pluto” topary ýönekeý, bagtly we sagdyn durmuş ýörelgesini goldaýar we ähli önümler oňa hyzmat edýär.Biziň maksadymyz, Plutonyň üsti bilen adamlary ýönekeý we bagtly duýmak we durmuşdan lezzet almak.

Habarlar

Kärhana habarlary

ABŞ-da elektroniki çilim salgyt syýasaty

ABŞ-da elektroniki çilim salgyt syýasaty

Häzirki wagtda Amerikanyň Birleşen Ştatlary elektron çilim önümlerine federal salgyt salmaýar, ýöne her ştat i ...

CBD üzümleri meşhurmy?

CBD üzümleri meşhurmy?

CBD üzümleri soňky ýyllarda meşhurlyk gazanyp başlady, köp adam olara amatly ...

Gyzgyn pyçak dab guraly näme üçin ulanylýar?

Gyzgyn pyçak dab guraly näme üçin ulanylýar?

Gyzgyn pyçak bilen işleýän gural, konsentratlary ulanmagy halaýan her bir adam üçin köpugurly we zerur esbapdyr.Th ...